Historie morčete domácího

Morče domácí – popis

Řád: Hlodavci

Podřád: Morčatovci

Čeleď: Morčatovití

Velikost: 20 – 35 cm

Hmotnost: 1800 g

Způsob života: Kolonie

Délka života: 5-8 let

Výskyt: Jižní a Severní Amerika

Domestikace: 9000 – 3000 před n/l      

 

Morčata pocházejí z Jižní Ameriky, především z Peru a Chile, kde i dodnes žijí v divoké přírodě. V dobách objevení Jižní Ameriky chovali Inkové z Peru morčata jako domácí a obětní zvířata. Již tehdy byly známy různé barevné variace morčat, například červené, hnědé, černé nebo dvoubarevné. Tehdy sloužila tato zvířátka také ke zpestření jídelníčku, k čemuž slouží v některých jihoamerických zemích dodnes.

V divočině žijí různé druhy morčat, která žijí v menších rodinkách. Naše ochočená morčata pocházejí z divokého morčete Cavia aperea porcellus. Toto morče se barevným rázem podobalo zlatému aguti – barva srsti je vespod teple červená, kdežto navrchu je rovnoměrně prokládaná červenou. Tak vypadala morčata původně.

Na konci šestnáctého století byla morčata dovezena do Evropy holandskými mořeplavci z Jižní Ameriky, Kteří pluli podél západního pobřeží Afriky (Guiney). I předtím byla však morčata v Evropě známa již v roce 1533 je popsal v „Knize zvířat“ švýcarský biolog Conrad Bessner, zakladatel botanické zahrady Univerzity v Curychu. Jeho popis a vyobrazení morčat se téměř shoduje s morčaty současnými. Bessner je však pojmenoval (stejně jako Španělé) „indiánští králíci“. Bessner velice přesvědčivě popsal, jak byla morčata přivezena cestovateli z Nového světa přes Španělsko a Portugalsko do Anglie, čím se morčata živila, jaké barvy lidé tehdy znali a jak se morčata rozmnožovala. Teprve v devatenáctém století začali lidé morče chovat jako domácí zvíře, a to především a Anglii. Morčata se stala opravdu populárními až po druhé světové válce. Tehdy bylo o morčatech zjištěno mnoho nových odborných znalostí a na trhu se objevili zkušenější chovatelé morčat. Negativním následkem zájmu o morčata bylo jejich stále častější využívání k laboratorním pokusům.

                                  

V současné době se morče jako domácí zvíře chová běžně. Téměř každá západoevropská země má svůj klub chovatelů morčat, o které bývá velký zájem. U nás vám veškeré informace o chovu morčat poskytne Svaz českých chovatelů morčat.

Adresa: Maškova 3

             Praha 8

            180 00

Tel.: 02/688 34 37